Home

Onderwijstrajecten
Wat zijn
onderwijstrajecten 

Leertrajecten 
Onderzoekstrajecten 
Publicatietrajecten 
Organisatietrajecten 
Zorgtrajecten 

Meer over Cordys

Ervaringen die
we graag delen


Werk in Uitvoering

Omdat onderwijs
er altijd toe doet


Contact

Publicaties

Nu bestellen:Zorgtrajecten
Leerlingen functioneren beter wanneer hun resultaten een bel;oning zijn voor hun inspanningen. Hoe laat je iemand optimaal functioneren? Geef je zin aan het leren door het te verbinden aan de praktijk?
Cordys Zorgtrajecten zijn erop gericht om leerlingen te motiveren - en gemotiveerd te houden - door hen de juiste zorg te bieden.

Effectieve leerlingbesprekingen
Leerlingbesprekingen nemen in de zorgstructuur van een school een belangrijke plaats in.
Het doel van de leerlingbespreking is om die leerlingen te bespreken die stagneren in hun ontwikkeling.
Hoe bereik je nu dat de leerlingbesprekingen effectief zijn en leiden tot gezamenlijk geformuleerde actiepunten?  Cordys ondersteunt scholen bij het verbeteren van de leerlingbesprekingen en kijkt samen met de school wat wenselijk en haalbaar is. Lees meer ...

De ervaringen zijn gebundeld in de Praktijkgids Leerlingbesprekingen, verkrijgbaar in de boekhandel of via Cordys Onderwijstrajecten.
> ga naar de bestelpagina

Handelingsgericht werken voor docenten
Handelingsgericht werken richt zich op het behalen van goede resultaten door alle leerlingen op een manier die bij hen past. Dit betekent dat docenten kritisch zullen moeten leren kijken naar hun manier van lesgeven.
Waarom presteren deze leerlingen niet in mijn lessen? Wat kan ik hier aan doen als docent?
Hoe kan ik de onderwijsbehoefte van de leerling uitgangspunt laten zijn voor mijn pedagogisch en didactisch handelen?
Cordys ondersteunt docenten hierbij door middel van trainingen. Lees de brochure 

Warme overdracht van mentor naar mentor
Om in het nieuwe schooljaar direct actiegericht te kunnen handelen, is de warme overdracht van mentor tot mentor essentieel. Hierbij gaat het om twee dingen: er wordt feitelijke, actuele en relevante informatie gedeeld én de onderwijsbehoefte van de leerling wordt - zo concreet mogelijk bepaald.
In een werkmiddag leren we mentoren met het instrument ‘indicatoren risicoleerlingen’ de warme overdracht zorgvuldig en effectief uit te voeren.

Omgaan met niet-gemotiveerde leerlingen
Niet-gemotiveerde leerlingen zijn voor veel docenten “lastige” leerlingen. Hoe ga je hiermee om? Wat zijn je mogelijkheden als docent, als mentor? Op basis van literatuur, observaties en gesprekken met docenten ontwikkelden wij een instrument om motivatieproblemen succesvol aan te pakken.

Edumind
Cordys werkt samen met PMA Nederland in EduMind. De inzichten van Progressive Mental Alignment verrijken werkwijzen en producten van Cordys. Via PMA worden belemmerende overtuigingen opgespoord en omgezet in nieuwe energie.