Home

Onderwijstrajecten
Wat zijn
onderwijstrajecten 

Leertrajecten 
Onderzoekstrajecten 
Publicatietrajecten 
Organisatietrajecten 
Zorgtrajecten 

Meer over Cordys

Ervaringen die
we graag delen


Werk in Uitvoering

Omdat onderwijs
er altijd toe doet


Contact

Publicaties

Nu bestellen:Organisatietrajecten
Maatschappij en politiek maken onderwijs tot een beweeglijk en complex werkveld. Om de best mogelijke scholing te geven aan de generatie die de toekomst van ons land gaat vormgeven, is een goede onderliggende organisatie onontbeerlijk.

Coachen van beginnende docenten
In dit traject leren ervaren docenten hoe ze beginnende docenten kunnen coachen op de werkvloer. Hoe doe je een klassenconsultatie? Waar let je op en met welke instrumenten kun je docentgedrag in kaart brengen? Hoe voer je een nagesprek? Daarnaast is de inbedding van de functie als coach in de organisatie belangrijk. Coachen vraagt een goed doordachte organisatie.

Coachen van onderwijsgevenden
De druk op docenten neemt voortdurend toe. Soms blijkt dat vaardigheden door gewijzigde omstandigheden niet meer voldoende zijn om adequaat te kunnen lesgeven. Onze coachingstechnieken helpen docenten om hun pedagogische en didactische vaardigheden te verkennen.

Doorgaande leerlijnen
Uitval in de eerste jaren van het mbo is een zorg van zowel het vmbo als van het mbo. Samen met scholen en met netwerken van scholen ontwikkelen we instrumenten die een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen bevorderen.

Ondersteuning van samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden vragen ondersteuning voor de eigen scholen en de omringende partners. Door bij te dragen aan een pro-actieve opstelling bouwen we aan een sterkere positie voor de samenwerkenden.

Een effectieve structuur voor zorg
Welke kwaliteitseisen mag je stellen aan de kwaliteit van de zorgstructuur in je school, in relatie tot de andere scholen en expertisecentra in de omgeving?

Regionale Plannen Onderwijsvoorzieningen
Twee regio’s ondersteunden wij bij het maken van een Regionaal Arrangement. Graag zetten wij deze expertise ook in voor andere regio’s.

Nieuwe Waterweg Noord
> download de tekst van het RPO/Regionaal Arrangement (2007-2012) 
> download de tekst van het RPO 2011-2016

Albrandwaard, Hoogvliet, Spijkenisse, Brielle, Helllevoetsluis en Rozenburg en Hoeksche Waard
> download Impulsen in Onderwijs