Home

Onderwijstrajecten

Meer over Cordys

Ervaringen die
we graag delen


Werk in Uitvoering

Omdat onderwijs
er altijd toe doet


Contact

Publicaties
Aktie in de klas 
Downloads 

Nu bestellen: 

 

Als het spreken over leerlingen in rapportvergaderingen of leerlingbesprekingen bij u op school niet of onvoldoende leidt tot gedragsveranderingen van leerlingen, is het de moeite waard om met de 'Nieuwe Praktijkgids Leerlingbesprekingen' aan de slag te gaan. 

Op basis van vele jaren ervaring als trainer en begeleider van veranderingsprocessen in Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs heeft Inge Hummel beschreven hoe het gesprek over én met leerlingen kan leiden tot effect op hun gedrag. De Nieuwe Praktijkgids Leerlingbesprekingen is zo een handleiding geworden voor alle scholen en voor alle teams die (nog) niet helemaal tevreden zijn over de manier waarop zij spreken over hun leerlingen, in rapportvergaderingen of in leerlingbesprekingen. Het instrumentarium is te gebruiken in alle scholen, of het nu gaat over 11 jarigen of over 17-jarigen, op vmbo havo of mbo. Het boek helpt scholen en/of teams die het klagen over leerlingen willen omzetten in effectieve acties van leerlingen en docenten.

Deze geheel vernieuwde uitgave is aangepast aan Passend Onderwijs hierbij is de rol van de leerling in het proces sterk benadrukt. 

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Garant (ISBN 978-90-441-3519-0) en verkrijgbaar via de boekhandel voor € 17,90. Ter introductie is het ook via Cordys Onderwijstrajecten te bestellen tegen een gereduceerde prijs.

1 exemplaar, normale prijs € 17,90, introductieaanbieding € 14,90 (inclusief verzendkosten).
2-10 exemplaren, normale prijs €17,90, introductieaanbieding € 13,90 (inclusief verzendkosten).
Grotere aantallen in overleg. 

Wilt u het boekje bestellen? Neem dan even contact op met Chantal van Dijk van Cordys Onderwijstrajecten (c.vandijk@cordys.nl) of 010 2270233.

Wilt u de auteur van het boek uitnodigen voor een studiemiddag of training, neemt u dan contact op met Inge Hummel (i.hummel@cordys.nl)  of 010 2270233 of 06 284 73 986.