Home

Onderwijstrajecten

Meer over Cordys

Ervaringen die
we graag delen


Werk in Uitvoering

Omdat onderwijs
er altijd toe doet


Contact

Publicaties

Nu bestellen:Wat zijn onderwijstrajecten?
Ons werk varieert van training en begeleiding van onderwijsinstellingen tot orga- nisatie, onderzoek en het sa-menstellen van publicaties. >

Meer over Cordys
Een nadere kennismaking met Cordys Onderwijstrajecten. Onze visie, de specialisten binnen ons team, en alle contact-, adres-, zakelijke en routegegevens. >

Ervaring die we graag delen
Een reeks compacte beschrijvingen van regelmatig voorkomende problemen bij jonge mensen:
  • hoe u deze kunt herkennen
  • hoe er mee om te gaan
  • en vooral: wat te vermijden! >

Werk in uitvoering
Aan de hand van enkele voorbeelden bieden wij u inzicht in de praktijk van ons werk. Welke vraag vormde het uitgangs- punt, welke aanpak stelden wij voor en welk resultaat hebben we behaald. >